apkibti

apkibti
apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio, visas apkìbęs šiaudagaliais J.Jabl. Obelių šakos paramstytos raudonavo, geltonavo nuo apkibusių obuolių Žem. Pamatė gražią aukštą obelį, obulais apkibusią IM1860,46. Medžių šakas apkimba sniegas . Išorinės sienos buvo apkibusios baltomis šerkšno samanomis . | refl.: Apsikimba rankos, ir pirštai nebebijo usnų, bulves kasant Varn. 2. tr., intr. apstoti, apspisti ką nors: Vaikai apkìbo parvažiavusį iš miesto tėvą Š. Apkibo kaip musės medų Jnš. Mokiniai kibte apkibo laikraštį . Apkibo visos muno naujį sijoną čiupinėti Šts. Šit moteriškė, apkibusi iš visų pusių mažais vaikais . 3. intr. supulti, sukibti: Apkibo talka ir suvežė visus javus iš lauko LTR. 4. tr. apkabinti: Ir Žemaitės pirštai, sugrubę nuo sunkių darbų, apkibo plunksną sp. Apkibau ponią (apkabinau kojas) ir išprašiau Rt. Ponas apkibo ąžuolą, ans šast ir užmetė virvę, pririšo tą poną prie ąžuolo S.Dauk. Jaunikis apkibo marčios gražųjį pavidalį prš. | refl. tr.: Kadangi varpstis drauge į vandenį įmestas tapė, moteriškė, jį apsikibusi, pradėjo pagalbos šaukti LC1887,32. Apsikibęs mano rankas pakinkavo, parodė kūlimo natą, ir kūliau nu devynerių metų su spragilu Ggr. \ kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; užkibti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkibti — apki̇̀bti vksm. Bãtai apkim̃ba purvai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkepti — 2 apkèpti intr. 1. aplipti, apkibti kuo: Kai geri metai būna, tai ana kriaušė visa vaisiais apkem̃pa Lš. Visas plūgas moliu apkepo Mrk. Ana kap obelys žiedais apkẽpę! Dkš. Apkẽpę šakos obuoliais Ut. Kad net apkẽpę bruknienojai uogom Trgn. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplipti — 2 aplìpti 1. intr. apkibti: Purvu aplipo klumpės rš. Rankos buvo meduotos ir aplìpo pūkais Ėr. | prk.: Pasišovusiu be atodairos nugramdyti aplipusias negeroves rš. ║ nešvarumais aptekti, apskresti: Nei jinai tų vaikų žiūri – aplipę, apstyrę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkibti — antkìbti (ž.) intr. prisikabinti, prilipti iš viršaus: Veizėk, tau ant nugaros dideliausis kleckas antkìbęs Slnt. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdriekti — apdriẽkti, ia, àpdriekė tr. 1. apkibti (kuo besidriekiančiu): Rudenį žemė yr apdriekta, vortinkliuota Lk. | refl. tr.: Seilėm visą krūtinę apsidriẽkęs Gs. 2. K apibarstyti, plonai padengti (kuo): Gryčia plonai apdengta, tik apdriekta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerti — apgerti, àpgeria, apgėrė 1. tr. nugerti iš viso indo, prižagti: Vieno žmogaus apgerto pieno nebenori kitas gerti rš. 2. tr. geriant (ppr. svaigiuosius gėrimus) kam nuostolį padaryti; daugiau išgerti už kitą: Aš jį apgėriau, apėdžiau, reiks jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkarti — 3 apkarti intr. apkibti, apaugti: Augo grūšė, apkarusi vaisiais rš. Pamatai tokį samanomis apkarusį uolų ąžuolą rš. karti; apkarti; atkarti; nukarti; pakarti; užkarti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkebti — apkèbti intr. apkibti, aplipti: Obelis apkẽbus obuoliais, samanom J. Visos šakos apkẽbę obuoliais Ds. Apydžia apyniais apkẽbusi Ds. Visos šakelės žiedais apkẽbę Ob. Kirmėlių ant lapų net apkẽbę Ds. | Apkẽbo ir nupjovė talka rugius Jž.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkekėti — intr. apaugti, apkibti kekėmis: Šiąvasar visi lazdynai buvo apkekėję Vj. kekėti; apkekėti; sukekėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkemti — apkemti, àpkema, apkẽmo intr. apkibti, aplipti: Visos obelys obuoliais apkẽmę Vj. kemti; apkemti; užkemti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”